Alces alces / Elg
Betula pendula / Hengebjørk

BB 06 0139 / Alces alces / Elg <br /> Betula pendula / Hengebjørk
X
 
Alces alces / Elg
Betula pendula / Hengebjørk
Elg trekker ned mot lavereliggende deler av terrenget, kulturlandskap og bebyggelse når det er mye snø og dårligere mattilgang om vinteren.
Sørkedalen, Oslo, Oslo, Norway
13.02.2006
Bård Bredesen
Digitalt bilde (1925x2892px)
BB 06 0139