Norsk rødliste for arter er en oversikt over arter som kan ha en risiko for å dø ut fra Norge. Artene er rangert i ulike kategorier som hver sier noe om hvor høy risiko artene har for å dø ut hvis de rådende forhold vedvarer. De ulike artsbildene er til enhver tid kategorisert i henhold til den gjeldende norske rødlista som publiseres av Artsdatabanken.

Oversikt over avbildede arter i hver av kategoriene får du ved å å klikke på ikonene under.

 

reRegionalt utryddet

crKritisk truet

enSterkt truet

vuSårbar

ntNær truet

ddData utilstrekkelig

  ddAlle rødlistekategorier