Antall arter funnet: 166

Nær truet

nt

 
BB 15 0025 / Accipiter gentilis / Hønsehauk
KA_07_1_0908 / Alectoria sarmentosa / Gubbeskjegg
KA_07_1_0548 / Androsace septentrionalis / Smånøkkel
_SRE5583 / Antrodia albobrunnea / Flekkhvitkjuke
bb128 / Antrodia pulvinascens / Ospehvitkjuke
_SRE9458 / Antrodiella americana / Broddsoppsnyltekjuke <br /> Hymenochaete tabacina / Tobakksbroddsopp
SR0_4918 / Antrodiella leucoxantha / Narresmåkjuke
SIR_3344 / Antrodiella pallasii / Taigasnyltekjuke
BB_20201011_0014 / Auricularia mesenterica / Skrukkeøre
DSC_0442 / Boletopsis leucomelaena / Grangråkjuke
BB 15 0176 / Bombus ruderarius / Gresshumle <br /> Vicia sepium / Gjerdevikke
bb180 / Bryoria bicolor / Kort trollskjegg
KA 16 00 0063 / Buxbaumia viridis / Grønnsko
KA_160219_denigratum_mm / Calicium denigratum / Blanknål
SIR_3610 / Camarops tubulina / Grankullskorpe
KA_140716_23 / Campanula barbata / Skjeggklokke
_SRE8404 / Campanula cervicaria / Stavklokke
KA_100725_7174 / Carduelis flavirostris / Bergirisk
SR0_3630 / Carex disperma / Veikstarr
BB 10 0514 / Carex pseudocyperus / Dronningstarr
X