Antall bilder funnet: 110
BB 05 0147 / Trifolium montanum / Bakkekløver
BB 15 0157 / Bombus subterraneus / Slåttehumle <br /> Trifolium pratense / Rødkløver
BB 05 0146 / Trifolium montanum / Bakkekløver
BB 06 0054 / Trifolium montanum / Bakkekløver
BB 05 0144 / Dracocephalum ruyschiana / Dragehode <br /> Trifolium montanum / Bakkekløver
SIR_6049 / Trifolium aureum / Gullkløver
BB 05 0145 / Dracocephalum ruyschiana / Dragehode <br /> Trifolium montanum / Bakkekløver
BB 15 0136 / Bombus distinguendus / Kløverhumle <br /> Trifolium pratense / Rødkløver
BB 13 0426 / Bombus lapidarius / Steinhumle <br /> Trifolium pratense / Rødkløver
BB 05 0150 / Dracocephalum ruyschiana / Dragehode <br /> Trifolium montanum / Bakkekløver
BB 15 0244 / Bombus sylvarum / Enghumle <br /> Trifolium pratense / Rødkløver
BB 12 0253 / Parnassius apollo / Apollosommerfugl <br /> Trifolium pratense / Rødkløver
KA_090620_1224 / Trifolium arvense / Harekløver
BB_20160624_0033 / Lathyrus pratensis / Gulflatbelg <br /> Trifolium hybridum hybridum / Alsikekløver <br /> Trifolium pratense / Rødkløver <br /> Trifolium repens / Hvitkløver
BB_20160709_0047 / Humulus lupulus / Humle <br /> Trifolium medium / Skogkløver
BB_20160709_0045 / Trifolium medium / Skogkløver
BB_20160624_0026 / Lathyrus pratensis / Gulflatbelg <br /> Trifolium hybridum hybridum / Alsikekløver <br /> Trifolium pratense / Rødkløver <br /> Trifolium repens / Hvitkløver
BB_20160617_0009 / Filipendula vulgaris / Knollmjødurt <br /> Lotus corniculatus / Tiriltunge <br /> Trifolium medium / Skogkløver
KA_100809_4771 / Trifolium aureum / Gullkløver
BB_20160616_0011 / Leucanthemum vulgare / Prestekrage <br /> Trifolium pratense / Rødkløver
X