Trifolium montanum / Bakkekløver (VU)

VU
Sårbar
BB 05 0146 / Trifolium montanum / Bakkekløver
X
 
Trifolium montanum / Bakkekløver (VU)
Bakkekløver vokser i artsrike kalkrike strandenger og er bare viltvoksende på Hovedøya i Norge. Dragehode, som er en fredet plante som Norge har et internasjonalt ansvar for å ta vare på, lyser blått i bakgrunnen.
Hovedøya, Oslo, Oslo, Norway
19.06.2005
Bård Bredesen
Digitalt bilde (2000x2906px)
BB 05 0146