Dracocephalum ruyschiana / Dragehode (VU)
Trifolium montanum / Bakkekløver (NT)

VU
Sårbar
NT
Nær truet
BB 05 0145 / Dracocephalum ruyschiana / Dragehode <br /> Trifolium montanum / Bakkekløver
X
 
Dracocephalum ruyschiana / Dragehode (VU)
Trifolium montanum / Bakkekløver (NT)
Dragehode (Dracocephalum ruyschiana) og bakkekløver (Trifolium montanum) er to sjeldne arter som er knyttet til ugjødsla enger og strandberg og er truet av gjengroing. Dragehode er en fredet plante som Norge har et internasjonalt ansvar for å ta vare på, mens bakkekløver bare er viltvoksende på Hovedøya i Norge
Hovedøya, Oslo, Oslo, Norway
19.06.2005
Bård Bredesen
Digitalt bilde (1527x2883px)
BB 05 0145