Dracocephalum ruyschiana / Dragehode (VU)
Trifolium montanum / Bakkekløver (NT)

VU
Sårbar
NT
Nær truet
BB 05 0144 / Dracocephalum ruyschiana / Dragehode <br /> Trifolium montanum / Bakkekløver
X
 
Dracocephalum ruyschiana / Dragehode (VU)
Trifolium montanum / Bakkekløver (NT)
Svært artsrik kalkrik strandeng langs ens sti, med store forekomster av de sjeldne artene dragehode (Dracocephalum ruyschiana) og bakkekløver (Trifolium montanum). Dragehode er en fredet plante som Norge har et internasjonalt ansvar for å ta vare på, mens bakkekløver bare er viltvoksende på Hovedøya i Norge
Hovedøya, Oslo, Oslo, Norway
19.06.2005
Bård Bredesen
Digitalt bilde (1803x2898px)
BB 05 0144