Trifolium aureum / Gullkløver

SIR_6049 / Trifolium aureum / Gullkløver
X
 
Trifolium aureum / Gullkløver
Gullkløver på grunne tørrenger i artsrik storfebeitet naturbeitemark. Slike oaser i det moderne kulturlandskapet er sjeldent i dag og viktig for overlevelsen av flere truede kulturmarksarter av karplanter, sopp og insekter.
Skien, Telemark, Norway
22.06.2010
Sigve Reiso
Digitalt bilde (2106x1518px)
SIR_6049