Trifolium montanum / Bakkekløver (VU)

VU
Sårbar
BB 05 0147 / Trifolium montanum / Bakkekløver
X
 
Trifolium montanum / Bakkekløver (VU)
Bakkekløver (Trifolium montanum) vokser i artsrike kalkrike strandenger og er bare er viltvoksende på Hovedøya i Norge.
Hovedøya, Oslo, Oslo, Norway
19.06.2005
Bård Bredesen
Digitalt bilde (1925x2726px)
BB 05 0147