Galium verum / Gulmaure
Pinus sylvestris / Furu
Trifolium repens / Hvitkløver
Veronica spicata / Aksveronika (VU)

VU
Sårbar
BB_20200716_0183 / Galium verum / Gulmaure <br /> Pinus sylvestris / Furu <br /> Trifolium repens / Hvitkløver <br /> Veronica spicata / Aksveronika
X
 
Galium verum / Gulmaure
Pinus sylvestris / Furu
Trifolium repens / Hvitkløver
Veronica spicata / Aksveronika (VU)
Åpen grunnlendt kalkmark med et stort mangfold av engplanter, bla. aksveronika, gulmaure og hvitkløver. Dette er ofte svært artsrike miljøer med med forekomst av truede arter.
Holmendammen, Oslo, Oslo, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (3712x5568px)
BB_20200716_0183