Dracocephalum ruyschiana / Dragehode (VU)
Trifolium montanum / Bakkekløver (NT)

VU
Sårbar
NT
Nær truet
BB 05 0150 / Dracocephalum ruyschiana / Dragehode <br /> Trifolium montanum / Bakkekløver
X
 
Dracocephalum ruyschiana / Dragehode (VU)
Trifolium montanum / Bakkekløver (NT)
Dragehode (Dracocephalum ruyschiana) er en fredet plante som Norge har et internasjonalt ansvar for å ta vare på, da Norge har en stor del av arten forekomst. Den er knyttet til ugjødsla enger og strandberg og er truet av gjengroing og utbygging. I bakgrunnen den svært sjeldne planten bakkekløver (Trifolium montamum).
Hovedøya, Oslo, Oslo, Norway
19.06.2005
Bård Bredesen
Digitalt bilde (1278x2735px)
BB 05 0150