Equus caballus / Hest
Pteridium aquilinum / Einstape

BB 05 0380 / Equus caballus / Hest <br /> Pteridium aquilinum / Einstape
X
 
Equus caballus / Hest
Pteridium aquilinum / Einstape
Kalkrik ugjødsla, beitemark som holdes i hevd av hest. Kulturmarka er imidlertid i gjengroing med bregnen einstape. Slike steder er det sannsynligvis behov for et sterkere beitetrykk kombinert med manuelle tiltak mot einstape. Å slå plantene med pisk har vist seg som en effektiv metode.
Finnerud i Nordmarka, Oslo, Oslo, Norway
27.06.2005
Bård Bredesen
Digitalt bilde (2979x1973px)
BB 05 0380