Boloria selene / Brunflekket perlemorvinge
Geranium sylvaticum / Skogstorkenebb
Ranunculus acris acris / Engsoleie

BB_20170617_0200 / Boloria selene / Brunflekket perlemorvinge <br /> Geranium sylvaticum / Skogstorkenebb <br /> Ranunculus acris acris / Engsoleie
X
 
Boloria selene / Brunflekket perlemorvinge
Geranium sylvaticum / Skogstorkenebb
Ranunculus acris acris / Engsoleie
Brunflekket perlemorvinge som søker etter nektar på skogstorkenebb. Brunflekket perlemorvinge er en sommerfugl i gruppen perlemorvinger. Vingeoversidene er oransje med svarte flekker, mens undersidene er i gule og brune sjatteringer med flere sølvhvite felter. Arten er svært lik rødflekket perlemorvinge, men de to artene kan skilles på fargetegningene på bakvingeundersiden. Brunflekket perlemorvinge er vanlig over hele landet i enger og skoglysninger, der den flyr i juni og juli. Larven lever på fioler.
Myrsetra, Gran, Oppland, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (4008x5611px)
BB_20170617_0200