Myrmeleon bore / Strandmaurløve (EN)
Pinus sylvestris / Furu

EN
Sterkt truet
BB_20220721_0021 / Myrmeleon bore / Strandmaurløve <br /> Pinus sylvestris / Furu
X
 
Myrmeleon bore / Strandmaurløve (EN)
Pinus sylvestris / Furu
Sandområder i Norge har ofte en artsrik og til dels unik invertebratfauna. Dette er områder med en spredt og flekkvis utbredelse som pga. spesielle naturforhold inneholder kvaliteter som danner livsmiljø for en lang rekke arter med spesielle miljøkrav. I slike miljøer lever ofte mange sjeldne og rødlistede arter av karplanter, sopp og ikke minst insekter. Dette sandområdet langs kysten på Hvaler er et spesielt viktig leveområde for mange rødlistede insekter og karplanter. I forgrunnen av bildet kan man se groper etter strandmaurløve, sm lager en fangstgrop i løs sand. I bunnen sitter larve og fanger dyr som faller nedi, som regel maur. Larven har kraftige kjever. Strandmaurløv er meget sjelden i Norge. Den finnes bare på havstrender på noen få lokaliteter på Østlandet.
Ørekroken. Hvaler prestegårdskog naturreservat, Kirkøy, Hvaler, Viken, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (5504x8256px)
BB_20220721_0021