Cygnus olor / Knoppsvane

BB_20210912_0197 / Cygnus olor / Knoppsvane
X
 
Cygnus olor / Knoppsvane
Bildet viser knoppsvane som lander. Knoppsvane hekker i Norge ved grunne, næringsrike innsjøer og i skjermede bukter og viker langs sjøen, samt på øyer i skjærgården. Den hekker i lavlandet langs kysten fra svenskegrensen til Trøndelag, samt et stykke inn dalførene på Østlandet. Knoppsvanen øker sin utbredelse nordover og innover i landet. Arten lever mest av alger og vannplanter som beites ned til en meters dyp. Fugler som hekker i Norge er dels stasjonære (særlig på Jæren), men kan også trekke sørover til Danmark avhengig av fødetilgangen om vinteren. Kilde: Artsdatabanken
Merkja, Nordre Øyeren naturreservat, Lillestrøm, Viken, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (3080x2492px)
BB_20210912_0197