Antall bilder funnet: 143
BB_20210909_0045 / Cygnus olor / Knoppsvane
KA_191129_80 / Cygnus olor / Knoppsvane
KA_100411_1330 / Cygnus cygnus / Sangsvane
BB_20210319_0229 / Cygnus olor / Knoppsvane
KA_191129_74 / Cygnus olor / Knoppsvane
KA_191129_61 / Cygnus cygnus / Sangsvane <br /> Mergus merganser / Laksand
KA_100412_1852 / Cygnus cygnus / Sangsvane
BB_20210909_0064 / Cygnus olor / Knoppsvane
KA_191129_73 / Cygnus olor / Knoppsvane
BB_20210319_0053 / Cygnus olor / Knoppsvane
KA_191129_64 / Cygnus olor / Knoppsvane
BB_20210909_0024 / Cygnus olor / Knoppsvane
BB 05 0008 / Cygnus olor / Knoppsvane
BB_20210319_0005 / Cygnus olor / Knoppsvane
BB_20210810_0317 / Cygnus olor / Knoppsvane
KA_100412_1634 / Cygnus olor / Knoppsvane <br /> Grus grus / Trane
BB_20180512_0710 / Cygnus olor / Knoppsvane <br /> Podiceps nigricollis / Svarthalsdykker
BB_20210330_0127 / Cygnus olor / Knoppsvane
KA_191129_56 / Cygnus cygnus / Sangsvane
KA_191129_5 / Cygnus cygnus / Sangsvane
X