Alces alces / Elg

BB_20200927_0002 / Alces alces / Elg
X
 
Alces alces / Elg
Elg er verdens største hjortevilt, Norges største landpattedyr og skiller seg fra andre hjortedyrarter i størrelse og utseende. De største hannelgene kan veie opp mot 800 kg. Elgens naturlige leveområde er i barskogbeltet på hele den nordlige halvkule. I Norge finnes det elg over det meste av landet, men først og fremst under tregrensen. Bildet viser fjellbjørkeskog med en stor brunstig elgokse.
Fokstumyra naturreservat, Dovre, Innlandet, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (5066x3011px)
BB_20200927_0002