Canis lupus / Ulv (CR)

CR
Kritisk truet
BB_20180217_0006 / Canis lupus / Ulv
X
 
Canis lupus / Ulv (CR)
Ulven er et utpreget rovdyr som først og fremst lever av større pattedyr som elg og rein. Ulven er et myteomspunnet dyr som har blitt utsatt for intensiv jakt og forfølgelse i flere hundre år. Bestanden har tatt seg opp etter totalfredning i 1973, men er fremdeles svært lav. Bildet viser måling av ekskremeter etter ulv. Ulvens ekskrementer er 2,5 til 3 centimeter tykke og pølseformet. De inneholder hår og ofte beinfragmenter.
Forfoten, Enebakk, Akershus, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (4140x7360px)
BB_20180217_0006