Canis lupus / Ulv (CR)

CR
Kritisk truet
BB_20180217_0035 / Canis lupus / Ulv
X
 
Canis lupus / Ulv (CR)
Ulven er et utpreget rovdyr som først og fremst lever av større pattedyr som elg og rein. Ulven er et myteomspunnet dyr som har blitt utsatt for intensiv jakt og forfølgelse i flere hundre år. Bestanden har tatt seg opp etter totalfredning i 1973, men er fremdeles svært lav. Bildet viser ett poteavtrykk etter ulv i snø. Avtrykkene er ca. 10 cm lange og nesten identiske med en kjempestor hund. Det er ikke mulig ut fra poteavtrykk alene med sikkerhet å skille ulv og hund, slik at man også må undersøke hvordan den har beveget seg i terrenget og se etter andre sportegn.
Forfoten, Enebakk, Akershus, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (4185x6278px)
BB_20180217_0035