Accipiter gentilis / Hønsehauk (VU)

VU
Sårbar
BB_20170305_0036 / Accipiter gentilis / Hønsehauk
X
 
Accipiter gentilis / Hønsehauk (VU)
Hønsehauk er en relativt stor rovfugl. Den hekker fortrinnsvis i storvokst og gammel barskog. Den har korte, brede vinger og lang smal hale som gjør at den er godt egnet til manøvrering i skog. Redet er stort og plassert midt i treet og brukes ofte flere år på rad. Hønsehauk livnærer seg av mindre pattedyr og middels store fugler. Bestanden har gått betydelig tilbake gjennom flere tiår. viser en 1,5 år gammel hønsehauk, med uregelmessige horisontale bånd på brystet.
Nesodden, Akershus, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (2658x3983px)
BB_20170305_0036