Calidris canutus / Polarsnipe

BB_20160821_0337 / Calidris canutus / Polarsnipe
X
 
Calidris canutus / Polarsnipe
Polarsnipe hekker i arkisk og overvintrer langs kysten av Vest-Europa og Vest-Afrika. Ringmeringsdata tyder på at mange av polarsnipene som raster i Norge hekker på Grønland og i Canada. Bildet viser en polarsnipe i grå ungfugldrakt som strekker vingene under trekket.
Søndre Skjælholmen, Nesodden, Akershus, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (2494x3118px)
BB_20160821_0337