Antall bilder funnet: 317
KA_130612_2480 / Tringa glareola / Grønnstilk
BB_20170629_0170 / Phalaropus lobatus / Svømmesnipe
BB_20170629_0188 / Phalaropus lobatus / Svømmesnipe
BB_20170630_0100 / Phalaropus lobatus / Svømmesnipe
BB 06 0172 / Gallinago gallinago / Enkeltbekkasin
BB_20170628_1422 / Phalaropus lobatus / Svømmesnipe
BB_20170629_0090 / Phalaropus lobatus / Svømmesnipe
BB_20170628_1706 / Phalaropus lobatus / Svømmesnipe
BB_20170629_0483 / Phalaropus lobatus / Svømmesnipe
BB_20170628_1605 / Phalaropus lobatus / Svømmesnipe
BB 11 0141 / Limosa limosa / Svarthalespove
BB 06 0095 / Gallinago gallinago / Enkeltbekkasin
BB_20190501_0180 / Numenius arquata / Storspove
BB_20170628_0281 / Phalaropus lobatus / Svømmesnipe
BB_20170629_0201 / Phalaropus lobatus / Svømmesnipe
KA_200920_29 / Calidris alpina / Myrsnipe
BB_20160821_0337 / Calidris canutus / Polarsnipe
BB_20160821_0363 / Calidris canutus / Polarsnipe
KA_200920_22 / Calidris alpina / Myrsnipe
BB_20170629_0313 / Phalaropus lobatus / Svømmesnipe
X