Halichoerus grypus / Havert (VU)
Rissa tridactyla / Krykkje (EN)

VU
Sårbar
EN
Sterkt truet
BB 13 0325 / Halichoerus grypus / Havert <br /> Rissa tridactyla / Krykkje
X
 
Halichoerus grypus / Havert (VU)
Rissa tridactyla / Krykkje (EN)
Selen havert og måken krykkje. Haverten er lett kjennelig med sitt hestelignende hode og sin lange snute. Hannene kan bli optill 2,3 m lange, og veie over 300 kg, mens hunnene er betydelig mindre. Havert er en typisk kyssel som finnes langs store deler av vår kyst, der de ofte lever på bunnfisk på gode fiskeplasser. Selene er derfor utsatt for å sette seg fast og drukne i fiskeredskap. Havert er hovedvert for parasitten torskekveis. Krykkje er den mest utpregede sjøfuglen av våre måker. Den hekker i kolonier og legger reir på små hyller i bratte fjellskrenter langs kysten vår.
Vardø havn, Vardø, Finnmark, Norway
21.03.2013
Bård Bredesen
Digitalt bilde (2927x1925px)
BB 13 0325