Knautia arvensis / Rødknapp
Zygaena viciae / Liten bloddråpesvermer (VU)

VU
Sårbar
BB 12 0273 / Knautia arvensis / Rødknapp <br /> Zygaena viciae / Liten bloddråpesvermer
X
 
Knautia arvensis / Rødknapp
Zygaena viciae / Liten bloddråpesvermer (VU)
Liten bloddråpesvermer lever på enger. Arten har gått sterlt tilbake på grunn av engene gror igjen, gjødsles for grasproduksjon eller bygges ned. Liten blodddråpesverker har erteplanter som vertsorganisme. Her en liten bloddråpesvermer som letter fra en rødknapp. Rødknapp er en attraktiv næringsplante for humler, sommerfugler og andre insekter. En biolog med hov i bakgrunnen, som kartlegger insektfaunaen.
Prinsdal, Oslo, Oslo, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (2303x3695px)
BB 12 0273