Aquila chrysaetos / Kongeørn
Vulpes vulpes / Rødrev

BB 10 0021 / Aquila chrysaetos / Kongeørn <br /> Vulpes vulpes / Rødrev
X
 
Aquila chrysaetos / Kongeørn
Vulpes vulpes / Rødrev
Kongeørn (Aquila chrysaetos) livnærer seg gjerne av døde pattedyr. Her en ung ørn som spiser på en rev. Kongørna er vår nest største rovfugl. Ungfuglen er mørkebrun med hvite felter midt på vingene, og hvit basis av halen. Den får fullvoksen drakt etter 4–5 år og blir da nokså ensfarget gyllenbrun uten hvite partier. I Norge hekker kongeørnen i nesten hele landet, fra Agder til Øst-Finnmark. Den er vanligst i fjellskog og i høyfjellet, men forekommer også langs store deler av kysten. Kogeørna er en allsidig jeger som bl.a. livnærer seg av ender, hare, rev og hønsefugl, men også i stor grad åtsler. Bildet er tatt ved utlagt åte.
Moldemarka, Molde, Møre og Romsdal, Norway
03.02.2010
Bård Bredesen
Digitalt bilde (2848x4288px)
BB 10 0021