Actitis hypoleucos / Strandsnipe

BB 08 0012 / Actitis hypoleucos / Strandsnipe
X
 
Actitis hypoleucos / Strandsnipe
Strandsnipe er en av våre minste og mest vanlige vadefugler. Den hekker føst og fremst i næringsfattige vann i skogsterreng. Men den kan som her også hekke i fjordarmer.
Indre Bunnefjord, Frogn, Akershus, Norway
14.05.2008
Bård Bredesen
Digitalt bilde (1329x1326px)
BB 08 0012