Triturus cristatus / Storsalamander (NT)

NT
Nær truet
BB 06 0035 / Triturus cristatus / Storsalamander
X
 
Triturus cristatus / Storsalamander (NT)
Veier er effektive barrierer for amfibier som vandrer mellom overvinringsplass og yngeldam. Ofte blir en stor del av dyrene som skal krysse overkjørt. Bygging av nye veier og økning i trafikkmengde kan således splitte opp leveområder og øke dødligheten så mye at bestander blir truet.
Bygdøy , Oslo, Oslo, Norway
08.05.2006
Bård Bredesen
Digitalt bilde (1872x2891px)
BB 06 0035