Branta leucopsis / Hvitkinngås (NE)

NE
Fremmedart
Ikke vurdert
BB 05 0138 / Branta leucopsis / Hvitkinngås
X
 
Branta leucopsis / Hvitkinngås (NE)
Hvitkinngås (Branta laucopsis) ble introdusert i Oslo på 1970-tallet og hekker nå i stort antall på øyene i indre Oslofjord. Her på hekkeplass på kalkrike strandberg med Oslo by i bakgrunn.
Bleikøya naturreservat, Oslo, Oslo, Norway
04.06.2005
Bård Bredesen
Digitalt bilde (2595x1773px)
BB 05 0138