Cygnus cygnus / Sangsvane

BB 05 0012 / Cygnus cygnus / Sangsvane
X
 
Cygnus cygnus / Sangsvane
Sangsvaner (Cygnus cygnus) svømmer. Arten overvintrer i store antall i store vassdrag på Øst-landet.
Glomma v/Nes kirkeruiner, Nes, Akershus, Norway
30.01.2005
Bård Bredesen
Digitalt bilde (2790x2000px)
BB 05 0012