Rissa tridactyla / Krykkje (EN)
Vulpes lagopus / Fjellrev (EN)

EN
Sterkt truet
EN
Sterkt truet
KA_130817_3542 / Rissa tridactyla / Krykkje <br /> Vulpes lagopus / Fjellrev
X
 
Rissa tridactyla / Krykkje (EN)
Vulpes lagopus / Fjellrev (EN)
Fjellreven var rundt århundreskiftet ganske vanlig i den norske fjellheimen, men på grunn av jakt er den nå et av våre mest utrydningstruede pattedyr. i 1930 ble fjellreven totalfredet, men bestanden har ikke klart å ta seg opp igjen. På fastlandsnorge har den nå bare restbestander i enkelte høyfjellsområder fra Hardangervidda i sør til Finnmark i nord. Bestanden i Arktis har vært og er livskraftig. Bildet viser en fjellrev som jakter på krykkjer i fuglefjellet på Ossian Sars.
Ossian Sars, Svalbard, Norway
17.08.2013
Kim Abel
Digitalt bilde (4408x2867px)
KA_130817_3542