Lynx lynx / Gaupe (EN)

EN
Sterkt truet
KA_07_1_0204 / Lynx lynx / Gaupe
X
 
Lynx lynx / Gaupe (EN)
Gaupe (lynx lynx) er det eneste viltlevende kattedyret i Norge. Det er et sky skogsdyr som lever av rådyr og mindre pattedyr. Dette bildet er tatt under kontrollerte forhold.
Langedrag, Nore og Uvdal, Buskerud, Norway
03.03.2007
Kim Abel
Digitalt bilde (2336x3504px)
KA_07_1_0204