Boloria selene / Brunflekket perlemorvinge
Geranium sylvaticum / Skogstorkenebb

BB_20170617_0201 / Boloria selene / Brunflekket perlemorvinge <br /> Geranium sylvaticum / Skogstorkenebb
X
 
Boloria selene / Brunflekket perlemorvinge
Geranium sylvaticum / Skogstorkenebb
Brunflekket perlemorvinge som søker etter nektar på skogstorkenebb, med engsoleie i bakgrunnen. Brunflekket perlemorvinge er en sommerfugl i gruppen perlemorvinger. Vingeoversidene er oransje med svarte flekker, mens undersidene er i gule og brune sjatteringer med flere sølvhvite felter. Arten er svært lik rødflekket perlemorvinge, men de to artene kan skilles på fargetegningene på bakvingeundersiden. Brunflekket perlemorvinge er vanlig over hele landet i enger og skoglysninger, der den flyr i juni og juli. Larven lever på fioler.
Myrsetra, Gran, Oppland, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (4781x6693px)
BB_20170617_0201