Ursus maritimus / Isbjørn

BB_20160723_0794 / Ursus maritimus / Isbjørn
X
 
Ursus maritimus / Isbjørn
tedyr. Den er imidlertid truet av den globale oppvarmingen. Oppvarmingen fører til at sjøisen i Arktis er i tilbakegang, spesielt om sommeren, og det er stor sjanse for at vi får et isfritt polhav om sommeren om få år. I og med at isbjørnen er helt avhengig av et isdekt hav for å forflytte seg mellom jakt- og hiområder er situasjonen kritisk for isbjørnen. Verdens isbjørneksperter frykter at dårligere isforhold vil føre til nedgang i isbjørnbestanden. Amerikanske forskere har antatt at verdens isbjørnbestand kan bli redusert til en tredel av dagens antall rundt år 2050. Bildet viser en isbjørn som spiser på et rester etter et hvalkadaver. Kilde: Norsk polarintitutt. Http://www.Npolar.No/no/arter/isbjorn.Html
Storøya, Nordaust-Svalbard naturreservat, Nordaustlandet, Svalbard, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (5167x2357px)
BB_20160723_0794