Amelanchier spicata / Blåhegg (SE)
Columba palumbus / Ringdue

SE
Fremmedart
Svært høy risiko
130724_102 / Amelanchier spicata / Blåhegg <br /> Columba palumbus / Ringdue
X
 
Amelanchier spicata / Blåhegg (SE)
Columba palumbus / Ringdue
Ringdue som spiser bær av blåhegg, og bidrar til spredning av arten ved at den flyr til nye steder der frøene faller ned via avføringen. Blåhegg er innført til Norge som prydbusk og har spredt seg ut i norsk natur fra begynnelsen av 1900-tallet. Den finnes i dag godt etablert nord til Nord-Trøndelag. Den fortrenger hjemlige arter og kan danne et busksjikt i naturtyper som ikke naturlig har et slikt. Arten er angitt som invaderende i flere land, spesielt i Nord-Europa. Kilde Artsdatabanken
Solåsen, Nesodden, Akershus, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (3000x3750px)
130724_102