BB_20210912_0522
X
 
Egretthegre er stor, ensfarget, hvit hegre. I Norge observeres egretthegren regelmessig og i økende grad, men er enda ikke påvist hekkende. Egretthegrer lever primært av fisk, amfibier og krepsdyr de fanger under vading på grunt vann. Egretthegren er en såkalt kosmopolitisk art, som hekker i alle verdensdeler unntatt Antarktis. Arten ble desimert kraftig frem til starten av 1900-tallet, men har de siste tiårene vært i rask ekspansjon og nylig har den blitt påvist hekkende for første gang i mange land i Vest- og Nord-Europa.
Merkja, Nordre Øyeren naturreservat, Lillestrøm, Viken, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (2216x2770px)
BB_20210912_0522