Bucephala clangula / Kvinand
Mergellus albellus / Lappfiskand

BB 09 0370 / Bucephala clangula / Kvinand <br /> Mergellus albellus / Lappfiskand
X
 
Bucephala clangula / Kvinand
Mergellus albellus / Lappfiskand
Lappfiskand er en ganske sjelden dykkand, som hekker i klare sjøer og stille vassdrag i nordlige taigabeltet. I Norge hekker den bare regelmessig i Øst-Finnmark. Arten sees fåtallig under trekket lenger sør i Norge, på vei til og fra overvintringsområdene i Mellom-Europa. Noen få fugler overvintrer lengst syd i landet. Her en lappfiskand hann.
Digitalt bilde (1563x1954px)
BB 09 0370