Branta leucopsis / Hvitkinngås (NE)

NE
Fremmedart
Ikke vurdert
KA_140612_3730 / Branta leucopsis / Hvitkinngås
X
 
Branta leucopsis / Hvitkinngås (NE)
Hvitkinngås hekker på Grønland, Svalbard og Novaja Semlja. Bestanden på Svalbard har vært i kraftig vekst, og talte i 2005 ca 27.000 individer, etter at den var beregnet til noen få hundre på slutten av 1940-årene. Disse passerer norskekysten hver vår og høst på vei til og fra overvintringsområdene i Skottland. Østlandet har også en liten bestand som de siste årene har tatt seg kraftig opp. Bildet viser to hvitkinngås på isen ved Raudfjorden nordvest på Spitsbergen.
Raudfjorden, Svalbard, Norway
Kim Abel
Digitalt bilde (4896x3264px)
KA_140612_3730