Viscaria vulgaris / Engtjæreblom

BB 08 0176 / Viscaria vulgaris / Engtjæreblom
X
 
Viscaria vulgaris / Engtjæreblom
Engtjæreblom er en flerårig art i nellikfamilien. Planten er 20–60 centimeter høy og har smale, avlange blader. Stengelen er mørk og klebrig øverst og blomstene er røde. Engtjæreblom er en vanlig art i lavlandet og vokser på tørr, kalkfattig mark nord til Trøndelag. Den trives blant annet på tørre og grunnlendte enger, vegkanter og skogkanter på kalkfattig grunn.
Garder, Frogn, Akershus, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (2480x3704px)
BB 08 0176