Centaurea scabiosa / Fagerknoppurt
Megachile lagopoda / Storbladskjærerbie (CR)

CR
Kritisk truet
KA_160708_31 / Centaurea scabiosa / Fagerknoppurt <br /> Megachile lagopoda / Storbladskjærerbie
X
 
Centaurea scabiosa / Fagerknoppurt
Megachile lagopoda / Storbladskjærerbie (CR)
Storbladskjærerbien er en av våre sjeldne og solitære bier. Det er en bladskjærerbie og den bygger reir i tunneller i treverk. Reiret forer den med avskårne plater av bladverk, og i hvert kammer med egg legger den igjen pollen som mat for larven. De er meget gode pollinatorer på grunn av av de må besøke et stort antall blomster for å få samlet inn nok mat. Bildet viser en hunn som samler pollen på en fagerknoppurt på en artsrik tørreng sør på Tjøme.
Fyhn, Tjøme, Vestfold, Norway
08.07.2016
Kim Abel
Digitalt bilde (4196x2797px)
KA_160708_31