Alcedo atthis / Isfugl

BB_20180224_0283 / Alcedo atthis / Isfugl
X
 
Alcedo atthis / Isfugl
Isfugl er en sjelden norsk hekkefugl i isfuglfamilien. Det er en liten og fargerik fugl med langt, spisst nebb og svært kort hale, som livnærer seg ved å stupdykke etter småfisk i vassdrag. Den graver dype reirhull elvebanker. Isfugl er sårbar for foruresning, forstyrrelse og inngrep i elvemiljøer. Her er den fotografert på overvintringsplass.
Årungselvas utløp, Frogn, Akershus, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (1767x2256px)
BB_20180224_0283