Rissa tridactyla / Krykkje (EN)

EN
Sterkt truet
BB_20160726_0491 / Rissa tridactyla / Krykkje
X
 
Rissa tridactyla / Krykkje (EN)
Isfjell med en flokk rastende krykkjer og Botnfjellbreen i Kongsfjorden i bakgrunnen. Krykkje er den mest utpregede sjøfuglen av våre måker. Den hekker i kolonier og legger reir på små hyller i bratte fjellskrenter langs kysten vår. Den er vanlig fra Rogaland til Finnmark og på hele Svalbard.
Ossian Sars Naturreservat og Botnfjellbreen, Kongsfjorden, Spitsbergen, Svalbard, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (5292x2977px)
BB_20160726_0491