Rissa tridactyla / Krykkje (EN)

EN
Sterkt truet
BB_20160726_0434 / Rissa tridactyla / Krykkje
X
 
Rissa tridactyla / Krykkje (EN)
Krykkjer som bader i en ferskvannsdam. Krykkje er den mest utpregede sjøfuglen av våre måker. Den hekker i kolonier og legger reir på små hyller i bratte fjellskrenter langs kysten vår. Den er vanlig fra Rogaland til Finnmark og på hele Svalbard.
Ossian Sars Naturreservat, Kongsfjorden, Spitsbergen, Svalbard, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (4941x2901px)
BB_20160726_0434