Branta leucopsis / Hvitkinngås (NE)

NE
Fremmedart
Ikke vurdert
BB_20160716_0016 / Branta leucopsis / Hvitkinngås
X
 
Branta leucopsis / Hvitkinngås (NE)
Hvitkinngås hekker på Grønland, Svalbard og Novaja Semlja. Bestanden på Svalbard har vært i kraftig vekst, og talte i 2005 ca 27.000 individer, etter at den var beregnet til noen få hundre på slutten av 1940-årene. Disse passerer norskekysten hver vår og høst på vei til og fra overvintringsområdene i Skottland. Østlandet har også en liten bestand som de siste årene har tatt seg kraftig opp. Bildet viser hvitkinngås-par med unger i hekkeområde på Svalbard.
Adventdeltaet, Spitsbergen, Svalbard, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (5984x3994px)
BB_20160716_0016