Haliaeetus albicilla / Havørn

KA_160816_180 / Haliaeetus albicilla / Havørn
X
 
Haliaeetus albicilla / Havørn
Havørn lever stort sett av fisk og sjøfugl, men tar gjerne åtsler også. Havørna er vår største rovfugl og kan ha et vingespenn på opptil 2,65 meter. Etter et lavmål i bestanden på 1970-tallet på ca 400 par har bestanden tatt seg opp igjen og talte i 2000 ca 1900-2000 par. Havørna ble fredet i 1968. Bildet viser en havørn som står på en berghylle.
Lauvsnes, Flatanger, Nord-Trøndelag, Norway
Kim Abel
Digitalt bilde (4650x3100px)
KA_160816_180