Apis mellifera / Honningbie
Knautia arvensis / Rødknapp

BB 12 0316 / Apis mellifera / Honningbie <br /> Knautia arvensis / Rødknapp
X
 
Apis mellifera / Honningbie
Knautia arvensis / Rødknapp
Honningbie som sanker nektar på rødknapp. Rødknapp er en verdifull næringsplante for mange insekter. Honningbier kan opptre i store mengder og på den måten effektivt konkurrere med humler og andre pollinerende insekter. Honningbien er en viktig pollinator av mange jordbruksvekster i Norge, og pollinerer også endel ville blomster. Underarten Apis mellifera mellifera er naturlig hjemmehørende i Vest-Europa og har trolig hatt en vid utbredelse før den ble domestisert. Det er sannsynlig at den også hadde naturlige populasjoner i klimatisk gunstige områder i Sør-Norge i varmere perioder etter siste istid. I Norge begynte vi å domestisere arten på 1700-tallet. Alle honningbier i Norge kommer derfor fra domestiserte bestander, selv om svermer også i dag kan etablere seg i naturen for kortere perioder. Kilde: Artsdatabanken.
Kirkeby, Maridalen landskapsvernområde, Nordmarka, Oslo, Oslo, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (2328x3659px)
BB 12 0316