Thalassarche melanophris / Svartbrynalbatross

BB 14 0137 / Thalassarche melanophris / Svartbrynalbatross
X
 
Thalassarche melanophris / Svartbrynalbatross
Svartbrynalbatrosser og isfjell. Et stort isfjell har brukket løs fra isbremmene rundt Antasktis og driver rundt i sør-ishavet. Økt avsmelting av isbreene i Antarktis, som inneholder 90 % av verdens ferskvann, vil kunne føre til omfattende global oppvarming og havnivåstigning.
South Georgia, Sørishavet/Southern Ocean
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (2963x1122px)
BB 14 0137