Alnus incana / Gråor
Betula pubescens / Bjørk
Matteuccia struthiopteris / Strutseving

bb069 / Alnus incana / Gråor <br /> Betula pubescens / Bjørk <br /> Matteuccia struthiopteris / Strutseving
X
 
Alnus incana / Gråor
Betula pubescens / Bjørk
Matteuccia struthiopteris / Strutseving
Raviner med eldre gråor-heggeskog er viktig levested for mange kravstore arter av karplanter, moser og sopp. Spesielt verdifulle er dødvedrike miljøer. Strutseving er en karakterart for slike gråor-heggeskoger.
Holtnesdalen naturreservat, Hurum, Buskerud, Norway
Bård Bredesen
Dias (290x439px)
bb069