Rana arvalis / Spissnutefrosk

BB 11 0386 / Rana arvalis / Spissnutefrosk
X
 
Rana arvalis / Spissnutefrosk
Spissnutefrosk yngler i dammer, tjern og innsjøer i lavlandet på Østlandet. Arten trues av en stadig gjengroing og nedbygging av dammer. Her en spissnutefrosk som svømmer.
Indre Bunnefjord, Frogn, Akershus, Norway
03.06.2011
Bård Bredesen
Digitalt bilde (2709x2636px)
BB 11 0386