Asio flammeus / Jordugle

BB 11 0297 / Asio flammeus / Jordugle
X
 
Asio flammeus / Jordugle
Jordugle er en middels stor, lys og langvinget ugle som i Skandinavia først og fremst hekker på myr i fjell og fjellskog og på heier langs kysten. Arten er tildels dagaktiv. Bestanden svinger i takt med smågnagersyklusene. Jordugla trekker sydover om høsten og overvintrer i liten grad i Norge. Her en jordugle i flukt over fjellskog.
Hemmeldalen naturreservat, Åmot, Hedmark, Norway
14.07.2011
Bård Bredesen
Digitalt bilde (2375x1828px)
BB 11 0297