Lissotriton vulgaris / Småsalamander

BB 09 0146 / Lissotriton vulgaris / Småsalamander
X
 
Lissotriton vulgaris / Småsalamander
Småsalamander formerer seg i næringsrike dammer og myrtjern. De voksne dyrene vandrer til dammene i april/mai og opp fra dammene i når de er ferdige med parring og egglegging i juni-august. Her en voksen hann i vann sett unnenifra. Gjenfylling av dammer, forsuring, forurensning og utsetting av fisk er noen av faktorene som har resultert i at den har vært i tilbakegang. Bildet er tatt under kontrollerte forhold.
Solberg, Nesodden, Akershus, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (1758x4056px)
BB 09 0146